“Goed onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar ook over belangrijke waarden, gedrag en de wijze waarop we met onszelf en elkaar omgaan.”

Mindfulness in onderwijs

Steeds meer schoolbesturen, directies en leerkrachten zien de toegevoegde waarde van mindfulness op school. Vrijwel alle leerkrachten doen hun werk met hart en ziel. De meeste kinderen leren met plezier nieuwe dingen en gaan graag naar school. Maar te veel kinderen en professionals in het onderwijs ervaren stress: De onrust in de klas, gedragsproblemen en het doorlopende gevoel van ‘te veel’ nemen toe, terwijl de broodnodige innerlijke rust afneemt. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar de ‘pauze-knop’ niet.

Goed onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar beïnvloedt belangrijke waarden, gedrag en de wijze waarop we met onszelf en elkaar omgaan. Om kinderen op hun eigen niveau te laten presteren is innerlijke rust en bewuste aandacht nodig. Om zelf goed les te kunnen geven is ook innerlijke rust, aandacht en bewuste aanwezigheid nodig. Gelukkig kun je deze ‘aandachtspier’ trainen. 

MindFul lesgeven

Het onderwijs is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Vooral in het basisonderwijs is het leggen van een solide fundament essentieel, zodat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Hiervoor zijn ook de zogenaamde ‘soft skills’ belangrijk waaronder leren communiceren en omgaan met emoties. Mindfulness kan hierin een positieve bijdrage bieden, omdat het kinderen houvast kan geven.

Dit geldt natuurlijk ook voor jou als leerkracht. Hoe reageer je op een leerling die irritatie bij je opwekt? Wat denk je wanneer een leerling niet naar je luistert? Welk gevoel geeft je dat? Door je bewust te zijn van wat je voelt en denkt kun je je gedrag, emoties en verlangens beter begrijpen, accepteren, loslaten en vertrouwen op verandering. En dit komt jouw manier van lesgeven en interactie met je leerlingen ten goede!

 

 

 

21th century skills

Deze verzamelterm omvat een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in onze huidige samenleving. Enkele van deze vaardigheden komen in een mindfulness training uitgebreid aan bod, zoals de wijze van communiceren, samenwerken (je leren verplaatsen in een ander) en zelfregulering zoals omgaan met (lastige) emoties. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in onze complexe wereld. Om deze vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen is naast kennis ook expertise van belang. Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe hun brein werkt. 

Lerarentraining MBSR

In de MIO-lerarentraining (Mindfulness in Onderwijs) leer je hoe je mindfulness kunt integreren in je eigen leven én hoe je dit kunt integreren in je manier van lesgeven aan jouw leerlingen. Je gaat ervaren wat mindfulness voor je kan betekenen en hoe het is om je lessen op een ‘mindful’ manier te geven. Dat wil zeggen dat je in contact blijft met je binnenwereld, juíst als je het druk hebt, of bijvoorbeeld een ‘kort lontje hebt’. Je bouwt rustmomenten in, voor jezelf en met de leerlingen. Mindfulness op school geeft het onderwijs in je klas pedagogisch èn didactisch een boost!